Monday, March 17, 2014

Ortadoğu'da Türkiye Algısı 2013 | TESEV | Mensur Akgün, Sabiha Senyücel Gündoğar

Bu rapor TESEV Dış Politika Programı ve KA Araştırma ortaklığıyla bu sene beşincisi gerçekleştirilen “Ortadoğu’da Türkiye Algısı” başlıklı araştırmanın sonuçlarını içermektedir. 
15 Ağustos - 13 Eylül 2013 tarihleri arasında 16 ülkede toplam 2800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, tarihi gelişmelerin yaşanmakta olduğu Ortadoğu bölgesinde halkların beklenti ve değerlendirmelerine ışık tutmakta, Türkiye ve bölgedeki genel eğilimlere dair çarpıcı bulgular sunmaktadır.

---
Yayına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Mısır-Türkiye ilişkilerinde daha iyi bir geleceğe doğru... | TESEV | Mensur Akgün, Sabiha Senyücel Gündoğar

Yazarlar Mensur Akgün ve Sabiha Senyücel Gündoğar son dönem Türkiye-Mısır ilişkilerine ve yakın tarihe ışık tutuyor. 1920’lerden bu yana Mısır siyaseti, Türkiye-Mısır ilişkileri ve Ortadoğu’da bu aktörleri ilgilendiren olayların kısa bir özetine de yer veriliyor. Türkiye-Mısır ilişkilerinin altın çağı, kriz dönemi ve bir süredir inişli çıkışlı seyreden diyaloğun nedenlerini inceleyen yazarlar, siyasi, diplomatik ve ekonomik iş birliğinin iki aktör için öneminin altını çiziyor. İlişkilerin nasıl onarılabileceğine dair ipuçları da içeren yazı, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki dengelerin bir fotoğrafını çekiyor.
---
Yayına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Friday, November 8, 2013

Meeting at The Chicago Council of Global Affairs | Turkey Update: Domestic and regional Insights

GPoT Center's director Mensur Akgün and deputy director Sylvia Tiryaki visited The Chicago Council of Global Affairs, United States, on 8 November 2013.

Mensur Akgün and Sylvia Tiryaki were invited to discuss some of the trends taking place within Turkey and its role throughout the region, with extra focus on domestic politics and updates. They met with The Chicago Council's director of government and diplomatic programming, among others.